treść strony edytowano: 25 maja 2018

POLITYKA PRYWATNOŚCI WITRYNY INTERNETOWEJ KOSMETYKI.CZEST.PL (OBOWIĄZUJE OD 25 MAJA 2018 R.)

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku!

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1, zwane dalej "RODO"). Wobec powyższego poniżej przedstawiono następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania z serwisu pod adresem http://www.kosmetyki.czest.pl oraz https://www.kosmetyki.czest.pl, wraz z jego wszystkimi podstronami, które w dalszej części tej Polityki Prywatności nazywane są "Witryną".

Kto jest administratorem twoich danych?

Administratorem danych osobowych jest Biuro Regionalne Premium Oriflame nr 2 w Częstochowie, ul. Mirowska 14, 42-200 Częstochowa. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami na adres mailowy: biuro@kosmetyki.czest.pl, jak też przy pomocy formularza kontaktowego pod adresem: http://www.kosmetyki.czest.pl/przyjdz-do-biura.html. W zakresie danych zbieranych automatycznie administratorami Twoich danych mogą być także nasi Partnerzy wskazani w punkcie 12 Polityki Prywatności. Pełną listę naszych Partnerów wraz z informacjami o stosowanych przez nich Politykach Prywatności znajdziesz tutaj.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

 • zawarcie i wykonanie umowy na dostęp do zasobów Witryny
 • wyrażona zgoda: np. na stosowanie technologii plików cookies zgodnie z postanowieniami polityki cookies (wskazanej poniżej)
 • realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu. Dane internetowe i informacje zapisane w plikach cookies lub innych podobnych technologiach są przetwarzane w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom w sieci telekomunikacyjnej a także dla celów analitycznych i dopasowywania przez nas wyświetlanej reklamy internetowej. Łączymy Twoje dane z informacjami o innych użytkownikach na potrzeby sporządzania analiz i raportów, dzięki którym możemy optymalizować nasze usługi. Takie informacje pozwalają nam na przykład na lepsze dopasowanie funkcjonalności oferowanych usług do potrzeb użytkowników, planowanie przepustowości naszej sieci, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju naszej oferty świadczonych usług oraz stałe usprawnianie procesów obsługowych.

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

 • Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z naszą Witryną w oparciu o treść regulaminu tej Witryny), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tego nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać. Niepodanie takich danych uniemożliwi nam zawarcie i wykonanie umowy.
 • analiza ruchu w Witrynie poprzez korzystanie z usługi Google Analytics, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • realizacja zamówień oraz obsługa formularzy kontaktowych, na podstawie Twojej zgody oraz zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z zawartą umową, w tym m.in. wystawienia oraz przechowywania faktur VAT (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO);,
 • przedstawienia Tobie oferty naszych usług i produktów drogą elektroniczną lub telefoniczną, na podstawie Twojej zgody oraz zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
 • badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). W sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych osobowych

Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO informujemy, iż:

 • Twoje dane pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży naszych produktów lub usługprzechowujemy i przetwarzamy przez okres trwania umowy, aż do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu zawartych umów lub do wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa;
 • Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Twoje prawa

Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe, możesz zażądać, abyśmy je usunęli);
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem tej strony lub napisać na adres mailowy: biuro@kosmetyki.czest.pl.

Opis najważniejszych narzędzi podmiotów współpracujących, w tym naszych partnerów

W celu świadczenia przez nas naszych usług oraz ich ulepszania i analizy posiłkujemy się także usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszej Witrynie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

Listę podmiotów (innych administratorów danych), które przy pomocy danych zebranych w Serwisach/Aplikacjach Mobilnych realizują własne cele zamieściliśmy w punkcie 12 Polityki Prywatności. Poniżej przedstawiamy wybrane informacje na temat wykorzystywanych przez nas z usług i narzędzi, o których powinieneś wiedzieć w zakresie związanym z ochroną Twoich danych osobowych:

Załącznik do polityki prywatności: polityka cookies dla Witryny kosmetyki.czest.pl

Niniejsza Polityka Cookies stanowi załącznik do Polityki Prywatności, stanowiący jej integralną część. W Witrynie używamy znaczników internetowych, takich jak pliki np. cookie lub local storage, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na podstronach Witryny. Wyżej wymienionych znaczników internetowych wykorzystują także Podmioty Współpracujące.

Użytkownicy zawsze mogą odrzucić pliki cookie, jeśli ich przeglądarka to umożliwia, jednak takie odrzucenie może zaburzyć użytkowanie Witryny. Szczegółowe informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookie znajdują się tutaj (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

Więcej informacji o tym, jak firmy używają plików cookie, można znaleźć tutaj (http://www.allaboutcookies.org).


Jakie pliki cookie będą stosowane przez Witrynę?

Witryna używa plików cookie (niewielkie pliki umieszczane na twardym dysku użytkowników Witryny), aby odróżnić Cię od innych użytkowników tej Witryny. Pomaga nam to w zapewnianiu wysokiej jakości doświadczenia użytkownika podczas przeglądania Witryny, a także umożliwia nam udoskonalanie Witryny. Stosujemy pliki cookie w celu analizy przepływu informacji; dostosowywania usług, treści i reklam do zainteresowań użytkowników; pomiaru skuteczności działań promocyjnych oraz promocji zaufania i bezpieczeństwa.

Oferujemy pewne usługi, które są dostępne tylko przy użyciu plików cookie. Co do zasady występują następujące kategorie plików cookie:

Niezbędne pliki cookie

Niektóre pliki cookie są niezbędne dla działania strony internetowej, w tym tej Witryny. Na przykład niektóre pliki umożliwiają nam rozpoznawanie zarejestrowanych użytkowników oraz zapewnienie im dostępu do Witryny. Jeśli zarejestrowany użytkownik wyłączy takie pliki cookie, może nie uzyskać dostępu do wszystkich treści w Witrynie.

Pliki cookie monitorujące użytkowanie Witryny

Inne pliki cookie mogą być stosowane w celu analizy sposobu korzystania z Witryny przez użytkowników oraz monitorowania działania tej Witryny. Umożliwiają nam zapewnianie wysokiej jakości doświadczenia użytkownika poprzez dostosowanie oferty do użytkownika oraz szybkie rozpoznawanie i naprawianie problemów, jakie mogą wystąpić. Na przykład pliki cookie monitorujące użytkowanie Witryny mogą być stosowane w celu śledzenia, które strony są najpopularniejsze, oraz ustalania, dlaczego na niektórych stronach pojawiają się komunikaty o wystąpieniu błędów.

Pliki cookie dotyczące funkcji

Pliki cookie dotyczące funkcji umożliwiają nam zapamiętywanie preferencji użytkownika oraz dostosowywanie Witryny w celu oferowania usprawnionych funkcji.

Pliki cookie dotyczące kierowania reklam

Możemy stosować pliki cookie, aby wyświetlać użytkownikom reklamy.

Określenie warunków wykorzystywania plików cookies lub innych podobnych technologii

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach prywatności. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, utrudni korzystanie z Witryny, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Witryny.

Instrukcja zarządzania plikami cookies

Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące zarządzania plikami cookies w urządzeniach końcowych.

Platforma desktop

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:


Urządzenia mobilne:
Flash cookies

Serwis WWW firmy Adobe zawiera informacje o sposobie usuwania i wyłączania plików cookie odtwarzacza Flash w konkretnych domenach: http://www.adobe.com/products/flashplayer/security.
Należy pamiętać, że ograniczenie korzystania z plików cookie odtwarzacza Flash prawdopodobnie wpłynie na działanie aplikacji opartych na technologii Flash, zaś wyłączenie plików cookie odtwarzacza Flash w Witrynie uniemożliwi odtwarzanie większości treści.

Podmioty współpracujące

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Witryny podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).

Google Analytics

W serwisie używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. ("Google") z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj procesorem) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Twojego korzystania z Serwisu/Aplikacji Mobilnej, których opis znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. W naszych serwisach aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wyjątkowo przekazywany będzie pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Anonimizacja następuje bezpośrednio po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Ciebie z naszych usług, tworzenia raportów o ich funkcjonalności i w celu świadczenia dodatkowych usług na naszą rzecz związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Adres IP przekazywany przez twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google.

Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem z Witryny przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl


Facebook

w Witrynie znajdują się przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

Youtube

w Witrynie osadzane są (z wykorzystaniem mechanizmu tzw. embedowania) materiały wideo udostępniane w serwisie YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z zasadami ochrony prywatności, które są dostępne http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/