treść strony edytowano: 25 maja 2018

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ KOSMETYKI.CZEST.PL

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYM REGULAMINEM

1. Kim jesteśmy? Czemu służy ta witryna?

Regulamin korzystania z witryny internetowej ("Regulamin") określa warunki korzystania z witryny internetowej http://www.kosmetyki.czest.pl oraz https://www.kosmetyki.czest.pl ("Witryny").
Właścicielem i administratorem Witryny ("Właściciel") jest Biuro Regionalne Premium Oriflame nr 2 w Częstochowie z siedzibą pod adresem 42-200 Częstochowa, ul. Warszawska 7. Kontakt: biuro@kosmetyki.czest.pl.

2. Jakie dotyczące mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Właściciela Witryny?

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej polityce prywatności.
Jeśli użytkownik nie zgadza się z regulaminem, naszymi praktykami i polityką dotyczącą przetwarzania danych osobowych, powinien natychmiast przestać korzystać z Witryny.

3. Co się stanie, jeśli zamieszczę własne treści lub komentarze?

Witryna ta zawiera elementy umożliwiające użytkownikom zamieszczanie treści wygenerowanych przez nich (ang. user-generated content, "UGC"); użytkownik posiada możliwość publikowania komentarzy. Jeśli chodzi o treści UGC, Właściciel jest jedynie dostawcą hostingu i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Nie wolno zamieszczać treści generowanych przez użytkownika, które są niezgodne z prawem, obsceniczne, nieprzyzwoite, oszczercze, propagują dyskryminację rasową, etniczną i seksualną lub nienawiść, albo naruszają własność intelektualną osób trzecich lub prawo ochrony danych osobowych. Nie wolno zamieszczać żadnych treści UGC, które zawierają jakiekolwiek dane dotyczące osób nieletnich, w tym zdjęcia. Właściciel zastrzega sobie prawo do usuwania z Witryny wszelkich treści UGC.

4. Kto jest właścicielem treści i materiałów zawartych w tej Witrynie?

Informacje zamieszczone w tej Witrynie, wraz ze wszystkimi materiałami w niej umieszczonymi, stanowią chronioną prawem autorskim własność. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Zamieszczając dowolne treści UGC w Witrynie, użytkownik gwarantuje, że ma do tego prawo oraz uzyskał, w razie potrzeby, wszelkie stosowne zgody od odpowiednich osób trzecich (na przykład od osób mających prawa własności intelektualnej lub osób, których dane osobowe są wykorzystywane). Tego rodzaju treści będą uznawane za niepoufne i niechronione prawem autorskim. W odniesieniu do zamieszczonych przez użytkownika treści UGC udziela on Właścicielowi nieograniczonej, podlegającej sublicencjonowaniu, obowiązującej na całym świecie, bezpłatnej licencji na wykorzystywanie treści UGC w dowolny sposób i dla dowolnych celów, w tym w szczególności na ich zapisywanie, przechowywanie, kopiowanie, powielanie, publikowanie, zamieszczanie, przesyłanie, dystrybucję, wyświetlanie, modyfikowanie, tłumaczenie, umieszczanie w innych materiałach i dowolne inne wykorzystanie w celach komercyjnych. Tym samym Właściciel ostrzega użytkowników, aby nie przesyłali za pośrednictwem Witryny żadnych treści, elementów ani informacji, co do których użytkownik nie życzy sobie, aby zostały objęte powyższym Regulaminem.

5. Jaką odpowiedzialność ponosi Właściciel za wszystko, co może pójść źle podczas korzystania z Witryny?

Ciężko pracujemy, aby uczynić tę Witrynę interesującą, aktualną i przyjazną dla użytkownika, ale nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że użytkownicy będą zawsze ze wszystkiego zadowoleni. Przed rozpoczęciem korzystania z Witryny należy uważnie przeczytać poniższe wyłączenie odpowiedzialności.

WAŻNE

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z WITRYNY NA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. ZE WZGLĘDU NA LICZBĘ MOŻLIWYCH DOSTĘPNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI ORAZ ZAGROŻENIA I NIEPEWNOŚĆ ZWIĄZANE Z ROZPOWSZECHNIANIEM INFORMACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, MOŻE DOJŚĆ DO OPÓŹNIEŃ, POMINIĘĆ, NIEDOKŁADNOŚCI I INNYCH PROBLEMÓW DOTYCZĄCYCH TYCH INFORMACJI. JEŚLI UŻYTKOWNIK POLEGA NA TEJ WITRYNIE LUB DOSTĘPNYCH W NIEJ MATERIAŁACH, CZYNI TO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. WITRYNA JEST DOSTARCZANA W STANIE BIEŻĄCYM, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I W TAKIEJ FORMIE, W JAKIEJ JEST DOSTĘPNA. WITRYNA, WŁAŚCICIEL ORAZ OSOBY ZAMIESZCZAJĄCE TREŚCI W WITRYNIE, A TAKŻE ICH PRZEDSTAWICIELE I LICENCJODAWCY ORAZ PODMIOTY STOWARZYSZONE, NIE MOGĄ ZAGWARANTOWAĆ I NIE GWARANTUJĄ BRAKU WAD, POPRAWNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, AKTUALNOŚCI, ZBYWALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU INFORMACJI DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM TEJ WITRYNY, JAK RÓWNIEŻ NIENARUSZANIA PRZEZ NIE ŻADNYCH PRAW, ANI NIE GWARANTUJĄ, ŻE WITRYNA TA BĘDZIE WOLNA OD BŁĘDÓW, DOSTĘPNA PRZEZ CAŁY CZAS, WOLNA OD WIRUSÓW CZY INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. NIE MOŻEMY NA PRZYKŁAD ZAGWARANTOWAĆ, ŻE WYGLĄD I KOLOR NASZYCH PRODUKTÓW OPISANYCH W WITRYNIE I WYŚWIETLANYCH NA MONITORZE UŻYTKOWNIKA BĘDĄ ODPOWIADAĆ FAKTYCZNEMU WYGLĄDOWI PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH W SKLEPIE STACJONARNYM LUB W SKLEPIE ONLINE. W GRANICACH DOZWOLONYCH PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO WŁAŚCICIEL, OSOBY ZAMIESZCZAJĄCE TREŚCI W TEJ WITRYNIE, ICH PRZEDSTAWICIELE I LICENCJODAWCY ORAZ PODMIOTY STOWARZYSZONE, A TAKŻE PRZEDSTAWICIELE, LICENCJODAWCY I PODMIOTY STOWARZYSZONE TYCH OSTATNICH, NIE BĘDĄ W ŻADNYM WYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED UŻYTKOWNIKIEM ANI DOWOLNĄ INNĄ OSOBĄ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH W TEJ WITRYNIE, W TYM, W SZCZEGÓLNOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NASTĘPCZE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB PODOBNE SZKODY, W TYM ZA UTRATĘ ZYSKU, INTERESÓW, OSZCZĘDNOŚCI, DANYCH ANI ZA ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH, NAWET JEŚLI ZOSTANIEMY Z WYPRZEDZENIEM POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. TA WITRYNA MOŻE ZAWIERAĆ ELEMENTY LUB ŁĄCZA DO WITRYN INTERNETOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ INNE SPÓŁKI, OSOBY FIZYCZNE LUB AGENCJE. NAD TYMI ELEMENTAMI ORAZ WITRYNAMI INTERNETOWYMI, DO KTÓRYCH ŁĄCZA ZAMIESZCZONO W WITRYNIE, ANI WŁAŚCICIEL, ANI OSOBY ZAMIESZCZAJĄCE TREŚCI W WITRYNIE NIE MAJĄ ŻADNEJ KONTROLI. SĄ ONE ZAMIESZCZANE WYŁĄCZNIE DLA WYGODY UŻYTKOWNIKA. ZAMIESZCZENIE W WITRYNIE TEGO RODZAJU ELEMENTÓW LUB ŁĄCZY NIE OZNACZA ZGADZANIA SIĘ Z ICH TREŚCIĄ I ANI WŁAŚCICIEL, ANI OSOBY ZAMIESZCZAJĄCE TREŚCI W WITRYNIE NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TYCH ELEMENTÓW, ANI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POPRAWNOŚĆ INFORMACJI ZAWARTYCH W TEGO TYPU ELEMENTACH CZY WITRYNACH INTERNETOWYCH. ANI WŁAŚCICIEL, ANI OSOBY ZAMIESZCZAJĄCE TREŚCI W WITRYNIE NIE MONITORUJĄ ANI NIE SPRAWDZAJĄ ZAWARTOŚCI WITRYN INTERNETOWYCH PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH, DLATEGO OSTRZEGAJĄ UŻYTKOWNIKA, ŻE KORZYSTA Z ŁĄCZY DO WITRYN INTERNETOWYCH PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH WYŁĄCZNIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. WSZYSTKIE KWESTIE ZWIĄZANE Z TAKIMI ELEMENTAMI LUB WITRYNAMI INTERNETOWYMI (W TYM ZASADAMI KORZYSTANIA I TREŚCIĄ) PODLEGAJĄ STOSOWNEMU REGULAMINOWI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH, DO KTÓREGO PRZECZYTANIA ZACHĘCAMY.